Wolfgang Kempelen - záhadný vynálezca

 

 

Jeden z najväčších polyhistorov a technikov 18. storočia, ale aj záhadný vynálezca. Narodil sa 23. januára 1734 v Bratislave v dome, ktorý dodnes stojí na rohu Dunajskej a Klemensovej ulice. Jeho otec bol vyšším úradníkom v Bratislave a nadaného syna poslal do Rábu a do Viedne na Štúdium filozofie a práva, aby po ich absolvovaní nastúpil na miesto tajomníka uhorskej dvorskej komory v Bratislave, kde strávil väčšinu svojho života. Väčšmi ako úradnícka kariéra zaujímala ho však technika a konštruovanie rozličných mechanizmov. Postavil čerpadlo, ktoré ťahalo vodu na Bratislavský hrad, navrhol fontánu pre cisárske sídlo vo viedenskom Schönbrune a pre Bratislavu nový pontónový most. Znalosť siedmich rečí mu otvorila dvere i na panovnícky dvor a začas bol aj riaditeľom soľných baní v Sedmohradsku. O jeho živote a vynálezoch vyšli viaceré knihy, z ktorých jedny ho označujú za geniálneho technika, druhé za záhadného mechanika. a dokonca šarlatána. Tieto prívlastky si vyslúžil predovšetkým za vynález šachového automatu. Bola to figurína tureckého hráča, ktorý sedel za skrinkou so šachovnicou. Dômyselný mechanizmus viedol pri ťahu Turkovu ruku, čo bolo na tie časy doslova zázrakom. Podľa niektorých prameňov hral proti „senzačnému Turkovi z Bratislavy“ ruský veľkoknieža Pavol, pruský kráľ Fridrich II., ba vraj aj Napoleon a ruská cárovná Katarína II. Automat všetkých porážal, ale o jeho tajomstve nevieme nič konkrétneho, a tak sa jeho osud stráca v neurčitom svetle pravdy a legendy. Kempelen skonštruoval i ďalšie automaty pre zábavu „vyšších pánov a dám“. O jeho hovoriacom automate, ktorý sa považoval za vrcholné dielo, sa zmieňuje v jednom liste i básnik Goethe, že síce nie je veľmi výrečný, no jednako niektoré detské zvuky a slová reprodukuje celkom dobre. Zostrojil aj písací stroj pre slepcov a neskôr ho daroval nevidomej viedenskej speváčke Márii Paradisovej. Zomrel 26. marca 1804 vo Viedni.

 

Hovoriaci automat

 

Šachový automat