Osobnosti Slovenskej vedy

O týchto Slovákoch tu nájdete informácie

 1. Jozef Murgaš– rádiotelegrafia

 2. Jozef Karol Hell – čerpací stroj

 3. Aurel Stodola – parné a plynové turbíny

 4. Štefan Banič – vynález padáku

 5. Štefan Anián Jedlík – prvý model elektromotora

 6. Samuel Mikovíny – projektant tajchov v okolí Banskej Štiavnice

 7. Ján Andrej Segner – fyzik a matematik

 8. Dušan Samo Jurkovič – priekopník montovaných domov

 9. Jozef Maximilián Petzval – optika

 10. Maximilián Hell – vedec, astronóm

 11. Wolfgang Kempelen - záhadný vynálezca

 12. Matej Bel - slovenský polyhistor

Osobnosti slovenskej vedy

Táto sekcia je venovaná samotným slovenským vzdelancom. Zatiaľ mate možnosť získať informácie o dvanástich významných Slovákoch.

Pod týmto odkazom nájdete všeobecný prehľad významných Slovákov:

http://www.mat.savba.sk/MATEMATICI/matematici.php